+47 917 35 893 post@fjaregard.no

Gården vår

Fjære Gård AS er en godkjent Inn på tunet gård, dette betyr at vi har vært igjennom en grundig kvalitetskontroll utført av Matmerk. Dette kvalitetsstemplet må vi ha for å kunne være en del av Inn på tunet Østafjells, som er et samvirke av flere godkjente Inn på tunet gårder.

Vi tilbyr et dagtilbud basert på dyreassisterte intervensjoner. Vårt hovedfokus er det unike samspillet mellom mennesker og dyr som gir gode og positive opplevelser og er aktivt helsefremmende. Vi bruker dyrene våre og naturen rundt gården i et aktivt samspill med brukerne.

Inn på tunet aktiviteter

Vi gir et tilbud der alle skal oppleve mestring, samt utvikle nye ferdigheter som kan brukes på flere arenaer i livet. Vi tilbyr tett oppfølging, samtaler og ulike aktiviteter med dyra på gården. Vår filosofier at alle skal ha en god og trygg hverdag. Vi kan gi de riktige verktøyene og kunnskapen som trengs for å gi mennesker troen på seg selv. Vi er opptatt av at mennesker skal få tid til å kjenne på følelsene sine, til å prøve ut nye ferdigheter og finne ressursene de har.

Eksempler på noen daglige aktiviteter på gården:

 • Fôring og stell av dyra
 • Sjekke at alle dyrene har vann
 • Sope stallgangen
 • Fikse gjerder
 • Maling
 • Snekring
 • Mindre prosjekter
 • Matlaging
 • Dyrking av div grønnsaker
 • Ved og skogsarbeid
 • Fysisk aktivitet gjennom positive og ekte arbeidsoppgaver gir godt grunnlag for egen helsegevinst!

Vison

Vår visjon er KOSITA. Kosita er også navnet på fjordhesthoppa vår som ble født på gården sommeren  2017. Hun fikk navnet fordi hun er en god representant for vår visjon, og navnet hennes står for KUNNSKAP, OMSORG og SAMARBEID på en INKLUDERENDE og TRYGG ARENA.